קילא דרשוביץ - מודעות לפוריות, בריאות האישה, שיטת אביבה